Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để lại lời nhắn

Đặt Bàn Ngay Hôm Nay:

082.666.1515

Thời Gian Làm việc:

Monday - Sunday: 24/7

Địa chỉ:

Nhà Hàng Hầm De Paris, Số 2C, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Hà Nội.

082.666.1515